• Trucan's: 620 30 25 34

  • E-mail: info@lacasetaipallissa.com

Política de privacitat i avís legal

  • Home
  • /
  • Política de privacitat i avís legal

Informació del titular de la web
NURIA CODINA MARMI CIF/NIF 77746209E amb domicili a CTRA B432 KM 8, LA TORRE D’ORISTA (BARCELONA), 08518 i mail de comunicacions INFO@LACASETAIPALLISSA.COM.
Inscripció al Registre Mercantil amb Nº:………………………………. Col·legiat a ……………………. amb Nº ……………. Entitat Autoritzada ………………………….
Responsable de protecció de dades
El titular és el responsable de les dades personals que són demanades per la navegació i ús d’aquesta web d’acord amb els requisits establerts pelREGLAMENT (UE) 2016/679relatiu a la protecció de dades de les persones físiques així com conforme a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE).
En utilitzar aquest lloc web entenem que heu llegit i comprès la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal.
Política de protecció de dades
El responsable aplica el principi de responsabilitat activa en el tractament de les dades de caràcter personal, mantenint una constant posada al dia i una promoció de la millora contínua del sistema de protecció de dades conforme als requisits legals exigibles, garantint en tot cas:
* el respecte a les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques
* que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent
* que les dades tractades són exactes, adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per a les quals són recollides
* que els fins per als que són recollits són explícits i legítims i que no són tractats de manera incompatible amb aquests fins

La finalitat d’aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les vostres dades personals, com es demanen, per a què s’utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació legal necessària establerta per la normativa vigent.
Dades recollides, finalitat i licitud
Les dades de caràcter personal tractades són les aportades pels usuaris a través dels formularis disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per poder:
* enviar informació sobre els nostres productes / serveis
* atendre consultes.
* tramitar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web.
Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei als usuaris, per al
compliment d’obligacions legals, per l’interès legítim i amb el consentiment de els usuaris.

Formularis web
Les dades personals recollides a través del formulari web de contactees fan servir per poder atendre qualsevol consulta que l’usuari faci a través del mateix.
Les dades personals recollides al formulari de comandestenen la finalitat de tractar les dades necessàries per a la correcta gestió de les comandes.
El tractament de les dades està legitimat pel consentiment que vostè ens presta en acceptar expressament les condicions del tractament informades a través d’aquesta política de privadesa.

Destinataris de les dades
Les dades de caràcter personal obtingudes a través dels formularis web són registrades i conservades en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament.
Les vostres dades personals no seran comunicades a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació del servei o l’execució del contracte sigui necessari comunicar les vostres dades a tercers per poder efectuar el pagament ( passarel·les de pagament), així com gestionar els lliuraments dels productes (transportistes) emparada aquesta cessió a les necessitats del servei.
Pagament mitjançant altres passarel·les de pagament, recomanem a l’usuari que li la política de privadesa per entendre com maneja la informació personal

Es mantenen uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i el compromís contractual amb cadascun per complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

En cas que hi hagi transferències internacionals de dades NURIA CODINA MARMI garantirà que la transferència de les seves dades personals es realitza de conformitat amb les lleis de privadesa aplicables i, en particular, que s’apliquin les mesures contractuals, tècniques i organitzatives necessàries, com les clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea.

Podeu obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals de la nostra organització sol·licitant-la al mail: INFO@LACASETAIPALLISSA.COM o accedint a través del següent enllaç:


https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=82458

Mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades
Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la confidencialitat i la conservació de les dades personals obtingudes a través del web.
Les dades personals demanades des de la web són tractades mitjançant protocol HTML amb certificat SSL vàlid.
El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc… està capacitat per fer-ho, format i compromès amb aquesta política de protecció de dades.
Conservació de les dades
Les dades de caràcter personal obtingudes a través del formulari de contacte seran conservades el temps necessari per atendre la sol·licitud/consulta realitzada.

Les dades de caràcter personal obtingudes a través del formulari de comandes seran conservades mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.

Vençuda la relació contractual mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la recuperació.

En cas que hàgiu acceptat expressament l’enviament d’informació comercial conservarem les vostres dades de contacte fins que ens comuniqueu la vostra decisió d’anul·lar aquests enviaments comercials.

Informació sobre l’existència de decisions automatitzades ( inclosa l’elaboració de perfils)
Normalment no adoptem decisions automàtiques, però quant ho fem deixarem clar que s’està adoptant aquest tipus de decisió. No obstant això, NURIA CODINA MARMI CIF/NIF 77746209E recull diversos apartats dedicats a la personalització de serveis per tal de mostrar publicitat personalitzada en ingressar al vostre lloc web i també per a l’enviament de comunicacions personalitzades.

NURIA CODINA MARMI CIF/NIF 77746209E reconeix la possibilitat de fer perfils per millorar la seva oferta de productes o personalitzar l’enviament d’ofertes comercials o donar un tracte més personalitzat al client.

Oposició que les dades siguin tractades amb fins publicitaris
Si doneu el vostre consentiment perquè utilitzessin les teves dades amb finalitats publicitàries i no desitges continuar rebent publicitat, pots revocar el consentiment prestat en qualsevol moment ia través de l’enviament d’un correu electrònic a mail del responsable INFO@LACASETAIPALLISSA.COM.

Canvis a la Política de Privadesa
És possible que modifiquem la informació continguda en aquesta Política de Privadesa i Cookies quan ho estimem convenient. En cas que ho fem, t’ho notificarem per diferents vies a través de la Plataforma (per exemple, mitjançant un banner, un pop-up o una notificació push), o fins i tot t’ho comunicarem a la teva adreça de correu electrònic quan el canvi en qüestió sigui significatiu envers la teva privadesa, de manera que puguis revisar els canvis, valorar-los i, si escau, oposar-te o donar-te de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, et suggerim que revisis aquesta Política de Privadesa i Cookies de tant en tant per si hi hagués canvis menors o introduïm alguna millora interactiva.

AVÍS LEGAL

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a (NURIA CODINA MARMI) i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts
NURIA CODINA MARMI CIF/NIF 77746209E no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. Tampoc no respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

NURIA CODINA MARMI CIF/NIF 77746209E no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocades per l’ús d’aquesta informació.

Reproducció de continguts
En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials en qualsevol suport, i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NURIA CODINA MARMI.

Llei aplicable
NURIA CODINA MARMI CIF/NIF 77746209E es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessària per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i NURIA CODINA MARMI CIF/NIF 77746209E es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori nacional. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetentse als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.
Així mateix us informem que disposa d’un procediment de resolució extrajudicial de controvèrsies gratuït i accessible a tots els ciutadans, es tracta de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, accessible a través del següent enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Cookies
En el cas de fer servir tecnologia “cookie” a la web, disposa d’un apartat concret que us informa sobre la seva existència així com de la seva política d’ús. Consulteu l’apartat “Política de cookies”.

En cas contrari, no s’utilitzen galetes de navegació.

Dades personals de menors
Aquesta pàgina web no s’adreça a usuaris menors d’edat. Si sou menor d’edat, si us plau no intenteu registrar-se com a usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem aquesta informació com més aviat millor.

Exercici dels drets de protecció de dades
D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades dirigint la vostra petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic INFO@LACASETAIPALLISSA.COM .
Per a l’exercici dels drets s’haurà d’identificar mitjançant la presentació del vostre DNI.

Per a qualsevol reclamació podeu adreçar-vos al mateix correu indicat. Igualment podrà adreçar-se a la Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es